Human Rights Guide

Case

Krasniqi v. Austria

European Court of Human Rights
25 April 2017

Human Rights Guide

A European platform for human rights education