Turvameetmeid nagu näiteks isiku läbiotsimist võib rakendada, et tagada vanglas kord ja turvalisus. Isiku läbiotsimist võib teostada tagamaks, et sa ei kanna ebaseaduslikke esemeid või aineid.

Põhjused

Isiku läbiotsimist võib kasutada meetmena, et tagada vanglas kord ja turvalisus, kuid vaid siis, kui läbiotsimiseks on põhjust. Sellegipoolest, vanglasse saabumiselt otsitakse läbi nii sina ise kui ka sinu isiklikud asjad. Isiku läbiotsimist, eriti kogu keha läbiotsimist ei või läbi viia rutiinselt – ilma kindla põhjuseta. Seega on keelatud regulaarne kogu keha läbiotsimine ilma põhjuseta.

näide Vangla juhtkond ei või läbi viia iganädalasi kogu keha läbiotsimisi, kui sind ei kahtlustata ebaseaduslike asjade kandmises.

Isiku läbiotsimise läbiviimise viis

Kõiki isiku läbiotsimisi, kaasa arvatud alasti läbiotsimisi, kui pead täielikult vanglaametnike ees lahti riietuma, tuleb läbi viia austaval moel. Iga läbiotsimise, mis sisaldab füüsilist kontakti, peab läbi viima sinuga samast soost vanglaametnik. Alasti läbiotsimise juures ei ole vastassoost vanglaametnikel lubatud viibida.

Läbiotsimise tuleb sisestada sinu registrisse (kinnipeetava registisse).

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Isiku läbiotsimised, mida teostatakse ilma ilmse põhjuseta, mis on liialt sekkuvad või läbi viidud ebasobivalt, võivad viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid mõju, mille selline läbiotsimine jätab sinu füüsilisele või vaimsele seisundile peab olema piisavalt tõsine, et viia nende õiguste rikkumiseni.

näide Kui sulle teostatakse alasti läbiotsimist ilma ilmse põhjuseta, kuid läbiotsimist viiakse läbi korralikult ja ilma vigadeta, ei ole sinu õigusi tõenäoliselt rikutud. Kuid kui sind otsitakse kuude kaupa üle päeva läbi ilma põhjuseta, isegi kui alasti läbiotsimist teostatakse sobilikult samast soost ametniku poolt, on sinu õigusi suure tõenäolisusega rikutud.. 

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla (inspektor-kontaktisiku kaudu 30 päeva jooksul). Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 19/09/2018