Jõu kasutamine ja turvameetmed

Sinu inimõigusi tuleb järgida kui sinu suhtes rakendatakse turvameetmeid, näiteks isiku läbiotsimist, füüsilist ohjeldamist ja jõudu.

Vanglaametnikud võivad rakendada teatud turvameetmeid, et tagada vanglas kord. Näiteks võivad nad su läbi otsida või kasutada sinu vastu füüsilist ohjeldamist või jõudu. Neid meetmeid võib kasutada ainult siis, kui see on põhjendatud. Jõudu või ohjeldusmeetmeid ei või kasutada siis, kuid need ei ole enam vajalikud.

Kui oled saanud turvameetmete rakendamise tagajärjel vigastusi, on sul õigus arstlikule läbivaatamisele.

Loe lisaks konkreetsete turvameetmete kohta:

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm