Distsiplinaarkaristuste liigid

Ainult seaduses kehtestatud karistusi võib rakendada vangla sisekorraeeskirjade rikkumise eest. Seadus peab selgelt kehtestama, milliseid karistusi võib teatud rikkumise eest määrata.

Eesti seadustes on mitut liiki karistusi. Kõige karmim neist on üksikvangistus.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm