Üldiselt sisaldab see võimalust lugeda, kirjutada, sportida või tegeleda hobiga, mis sobib sinu eluga vanglas. Sul on ka õigus iga päev vähemalt 1 tund õues veeta. Kuid ulatus, milles teisi tegevusi sulle pakkuda saab, sõltub vangla ressurssidest.

Välitegevused

Miinimumina peab vangla juhtkond andma sulle võimaluse väljas sportida või kõndida vähemalt kord päevas. Vastavalt vangla kodukorrale peab sul olema võimalus välitegevusteks vähemalt 1 tund iga päev.

Vangla õu (või mõni muu koht, kus kõnnitakse ja sporditakse) peab olema juurdepääasetav ka puuetega inimestele. Koht välitegevusteks peaks olema piisavalt suur, et seal saab sportida või vähemalt ringi kõndida. Kui koht on vaid nii suur, et saad eri suundades teha vaid paar sammu, võib see pikemas perspektiivis sinu õigusi rikkuda.

Õuemineku keeldu ei tohiks kasutada sinu karistuse viisina. See tähendab, et sul peaks olema lubatud õue minna ka siis, kui viibid kartseris.

Sul on õigus, mitte kohustus minna õue jalutama või sportima, seega ei või keegi sundida sind jalutama minema, kui sa seda ei taha.

Muud tegevused

Eesti vangla kodukord annab sulle õiguse:

  • regulaarselt vangla raamatukogust raamatuid laenutada
  • kasutada kas oma televiisorit või raadiot või vaadata teatud aja televiisorit selleks ettenähtud ruumis väljaspool kambrit. See võimalus sõltub sinu režiimist vanglas
  • kasutada spordirajatisi
Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Võimaluste puudumine teha välitegevusi või teisi tegevusi koosmõjus muude ebasobivate tingimustega vanglas võib viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid mõju, mille see jätab sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile peab ulatuma teatud miinimum raskusastmeni.

näide Kui sul mingil põhjusel ei lubata kord või paar teha oma igapäevast trenni, ei ulatu see suure tõenäosusega sinu õiguste rikkumiseni. Kuid kui elad väikeses kambris suure arvu teiste kinnipeetavatega ja sul lubatakse õues trenni teha vaid kord kahe nädala tagant, rikub see tõenäoliselt sinu õigusi.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid kaebama vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm