Sul peab oma kambris olema juurdepääs piisavale kogusele värskele õhule. See tähendab, et sul peab olema võimalik akent avada või et kambris peab olema ventilatsioonisüsteem, mis toob kambrisse värsket õhku. See on iseäranis oluline kuumadel suvedel või juhul, kui kambris asub tualett.

Selleks, et kambrisse värsket õhku saada:

  • ei tohiks akendel olla selliseid metallist luuke, ribisid või plaate, mis ei võimalda värskel õhul kambrisse tungida, kui just ei ole erakordseid põhjuseid, miks need on vajalikud
  • peaks akna suurus olema proportsionaalne kambri suurusega ja kambris elavate inimeste arvuga

Suitsetamine

Eesti seaduste kohaselt ei ole suitsetamine vanglas lubatud.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Ebapiisav ventilatsioon koos muude negatiivsete tingimustega võib viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid selliste tingimuste poolt tekitatud mõju sinu füüsilisele või vaimsele seisundile peab ulatuma teatud raskuse miinimumtasemeni. Väiksed normist kõlrvalekalded ei riku tõenäoliselt sinu õigusi.

näide Kui sind hoitakse mitu kuud väikeses akendeta kambris, kus on tualett, kuid puudub ventilatsioon, rikub see tõenäoliselt sinu õigusi. Kuid kui ventilatsioon on kaks nädalat rikkis, ei riku see tõenäoliselt sinu õigusi.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm