Kui sinu vaimne tervis seda nõuab, tuleb sulle anda võimalus saada regulaarset ravi, kaasa arvatud kvalifitseeritud spetsialistide vastuvõtte ja arsti poolt kirjutatud ravimeid.

Hoolsuskohustus

Vangla personal ja vangla arst peavad pöörama erilist tähelepanu selle tagamisele, et inimeste vaimne tervis vanglas olles ei halveneks. Kuid kui sa ei tunne end hästi, peaksid sellest teavitama arsti ja vangla personali.

Nõusolekuga ravi ja nõusolekuta ravi

Vaimne tervishoid peab olema vabatahtlik ja põhinema sinu teadval nõusolekul. See tähendab, et üldreeglina peaksid saama selgituse selle kohta, miks sa mingit ravi vajad, mis on selle mõjud, ning sinu nõusolek on vajalik.

Kuid on erakordseid olukordi, millal sinu vaimse tervise seisund võib vajada tahtest sõltumatut psühhiaatriaosakonda paigutamist. Teatud olukordades võib vaja minna selliseid piiravaid meetmeid nagu ravimite sunniviisilist manustamist või füüsilist ohjeldamist. Loe lisaks tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamise kohta.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui kannatad vaimse tervise häirete käes ja sa ei ole saanud sobivat ravi, võib see rikkuda ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu. Kuid mõju, mida meditsiiniabi puudumine jätab sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile peab ulatuma teatud tõsiduse tasemeni.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui inimese vaimset seisundit ei märgata ja seda ei ravita, ning see on viinud tema surmani, võidakse rikkuda õigust elule. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm