Ravi ajal kohaldatavad turvameetmed

Turvameetmeid võib rakendada vaid siis, kui need on rangelt vajalikud, et tagada sinu või teiste inimeste turvalisus sinu ravi ajal.

Turvameetmeid, nagu näiteks ohjeldamismeetmeid või isegi füüsilist jõudu võib rakendada ainult siis, kui need on täiesti vajalikud, ning vaid nii kaua kui need on vajalikud. Need meetmed ei tohiks sind ohjeldada kauem kui on vajalik sinu konkreetses olukorras ja seisundis.

Tingimused ja nõuded

Kui vangla personal kasutab ükskõik millist füüsilise ohjeldamise meedet, tuleb arvesse võtta teatud tingimusi ja nõudeid. Need on:

  • Kas on oht, mis nõuab eriliste julgeolekumeedete kasutamist?
  • Kas turvalisuse ja korra tagamiseks on teisi, vähem sunduslikke meetmeid?
  • Kas ohjeldamise meetod või muud turvameetmed on asjakohased selles olukorras ja kaasatud isiku suhtes?
  • Kas meedet kasutati ainult seni, kuni see oli vajalik?

Piirangud

Turvameetmeid ei tohiks sinu suhtes rakendada viisil, mis sekkub sinu ravisse. Need meetmed ei või sind alandada ega sulle viga teha. Kette ja käeraudu ei või kohaldada naistele günekoloogilisel läbivaatamisel ja sünnitamisel.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Teatud olukordades võib turvameetmete kasutamine viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni, kui neid rakendatakse siis, kui neid ei ole vaja; kui neid rakendatakse liiga piiravalt või liiga kaua.

näide Kui naine aheldatakse käeraudadega voodi külge sünnitamise ajal, võib selle tulemuseks olla ebainimlik või alandav kohtlemine.

Kuid turvameetmete mõju sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile peab jõudma teatud raskuse tasemele. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata  seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla juhtkonnale Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm