Meditsiinilised kulud

Teatud liiki meditsiiniabi tuleb sulle tagada tasuta, kuid võimalik, et pead maksma teist liiki ravi eest.

Tasuta meditsiiniabi

Peaksid saama sama liiki tasuta meditsiiniabi vanglas, mida saaksid ühiskonnas üldiselt. Vastavalt Eesti seadustele, on sul õigus järgmisele meditsiiniabile tasuta:

  • igat liiki kiirabile (kaasa arvatud erakorralisele hambaravile), olenemata sellest, kas ravi toimub meditsiiniasutuses, mis asub vanglas või väljaspool vanglat
  • igat liiki vangla arsti poolt antud üldarstiabile, välja arvatud hambaravile (üldine vangla arsti poolt antav ravi, kui eriarsti ravi ei ole vaja)
  • teise taseme arstiabile, mida osutab vanglaarst või vajadusel väljaspool vanglat asuv arst (eriarsti ravi nagu näiteks günekoloog, kirurg jne)
  • kõige tõhusamale ja odavamale ravimile, mida kirjutab välja vangla arst
  • muule konkreetsele riigi poolt tasutud arstiabile, mis on sätestatud Eesti seadustes, kui see on vajalik ja arsti poolt välja kirjutatud

Sul on õigus ka põhilistele abivahenditele (nagu näiteks proteesidele, ratastoolile jne), mis rahuldavad vajadusel sinu minimaalseid vajadusi. Eesti seadused sätestavad nimekirja abivahenditest, mida antakse tasuta.

Tasulise ravi valik

Riigil ei ole kohustust tasuda igat liiki meditsiiniabi eest, mida võid vajada. Seega ei ole riigil kohustust tasuda ravi eest, mida soovid saada, kuid mis ei ole meditsiiniliselt vajalik. Tasutakse vaid odavaima ravi ja ravimite eest, mida kirjutab välja arst ja mis mõjuvad sinu seisundis.

näide Kui arst ütleb, et on kolm erinevat tabletti, mida võid võtta ja need on võrdselt tõhusad, tagab vangla juhatus kõige odavamad.

Kuidas kaevata

Kui usud, et meditsiiniabi, mida sulle anti, oli ebapiisav või ebasobiv, või kui pidid tasuma meditsiiniabi eest, mis peaks olema tasuta, peaksid esitama kaebuse Tervisekaitseinspektsioonile. Tervisekaitseinspektsiooni otsuse võib edasi kaevata selle peadirektorile. Selle otsuse võib omakorda edasi kaevata halduskohtusse. Võid lisaks selle menetluskorra kohta lugeda Tervisekaitseinspektsiooni määrusest.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm