Juurdepääs meditsiiniabile

Vanglas viibimise ajal peaks sul olema võimalus arsti juurde pääseda miliganes selleks vajadus on. Vangla juhtkond peab tagama, et saaksid kvalifitseeritud arstiga konsulteerida ilma põhjendamatu viivituseta.

Juurdepääs ilma põhjendamatu viivituseta

Eesti seaduste kohaselt peavad vangla arstid pidevalt jälgima kinnipeetavate tervislikku seisundit, ravima neid vanglas nii palju kui võimalik ning vajadusel saatma nad ravile vastavasse eriarstiabi pakkuvasse asutusse, ning täitma teisigi arstikohuseid.

näide Kui tahad hilja õhtul arsti juurde saada, kuna arvad, et sinu silmanägemine on viimase aasta jooksul halvenenud, on lubatav, kui pääsed arsti juurde järgmistel päevadel. Kuid kui oled tugevates valudes, tuleb arst kutsuda otsekohe.

Kohustuslik tervisekontroll

Algne tervisekontroll

Eesti seaduste kohaselt peab kinnipeetav vanglasse saabumisel läbima tervisekontrolli, mida teeb arst. See on oluline esiteks selleks, et näha, kas vajad arstiabi, ning teiseks, et kirja panna sinu tervislik seisund saabumisel, et hiljem saaks kinnitada, et sinu tervis ei halvenenud vanglas viibimise ajal.

Algse tervisekontrolli ajal peaks arst küsima sinult üldinformatsiooni sinu tervisliku seisundi kohta ja salvestama selle sinu ravidokumenti. Sul peaks olema lubatud arstiga kahevahel kohtuda, kui just selle visiidi ajal ei ole valvuri kohalolek vajalik turvalisuse põhjustel.

Igaaastane tervisekontroll

Lisaks nõuab Eesti seadus, et kinnipeetava füüsilist ja vaimset tervist kontrollitakse tema vanglas viibimise ajal vastavalt vajadusele.

Tervisekontroll peale konflikti

Sind peab arst läbi vaatama ka siis, kui oled olnud vägivaldses konfliktis või kui vangla personal on sinu vastu jõudu kasutanud. Vangla arstil on regulaarsete tervisekontrollide käigus kohustus kirja panna ja salvestada vägivalla märke, mida oled kogenud ja vangla juhtkonda neist teavitada.

näide Kui sul on näol muljumishaav ja näed välja nagu oleks sind pekstud, peaks vangla arst selle sinu ravidokumenti kirja panema ja vangla juhtkonda sellest teavitama.

Üksikvangistus

Enne sinu üksikvangistusse paigutamist tuleks arstilt saada nõusolek.

Meditsiiniabi kvaliteet

Kui oled vangistuse ajal haige, haavatud või sul on teisi terviseprobleeme, peaksid saama vastavat ravi. Saadav ravi peab olema põhjalik ja tõhus ning järgima samasuguseid turvalisuse ja kvaliteedistandardeid kui ühiskonnas kättesaadav meditsiiniabi.

Juurdepääs väljaspool vanglat asuvatele meditsiiniasutustele

Pidage meeles, et vangla arst otsustab, kas peate arsti või haigla võtma väljaspool vanglat.

Üldiselt on sul vanglas juurdepääs arstile ja meditsiiniabile. Kuid kui vajad ravi, mida vangla arst või vangla haigla sulle anda ei saa, tuleb sind ümber paigutada üldisesse tervishoiuasutusse.

Pea meeles, et haigla arst otsustab, kas sind on vaja viia arsti juurde või haiglasse väljaspool vanglat.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui sulle ei võimaldata juurdepääsu arstiabile või sulle vajaliku ravi võimaldamises esineb põhjendamatu viivitus, võib see viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni, või kõige tõsisematel juhtudel, isegi piinamiseni.

Kuid selleks, et kohtlemist peetaks ebainimlikuks või alandavaks või isegi piinamiseks, peab meditsiiniabi puudumine või sobimatu ravi mõju sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile olema piisavalt tõsine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule 

Kui kinnipeetav on surnud, kuna ta ei saanud vajalikku meditsiiniabi või pakutud ravi oli ebapiisav, rikub see tema õigust elule. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla juhtkonnale või Tervisekaitseinspektsioonile. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm