Sul on vanglas õigus turvalisusele ja sul on õigus vanglas end turvaliselt tunda. See tähendab, et vangla juhtkond peab tagama, et sind ei ahistata, rünnata ega vigastata kuidagi teiste kinnipeetavate poolt. Kuid kui usud, et oled ohus, on sinu kohustus vangla personali sellest teavitada.

Tulevaste konfliktide ärahoidmine

Vangla personalilt ei saa oodata, et nad igat sinu sammu jälgiksid, ja nad ei peaks seda tegema, kuid nad peavad ette nägema ohtusid, mida sinu olukorras oodata võib ja ära hoidma võimalikke konflikte enne nende tekkimist.

näide Kui sul oli politseiga uurimise käigus erikokkulepe kuriteo avastamiseks, võid sellise koostöö tõttu ohus olla. Vangla juhtkond peab neid ohte ette nägema ja sinu turvalisuse tagama.

Konflikti märkide märkamine

Vangla personal peab ka sekkuma kui konflikt on tekkinud ja sarnaseid konflikte tulevikus ära hoidma. Vangla personal ja arstid peaksid olema valvsad ja märkama märke probleemidest. See tähendab, et vanglaametnikud peaksid arvesse võtma võimalikke konflikte ja tegutsema enne, kui need muutuvad füüsiliseks või vigastavad sind mõnel muul moel.

näide Kui vangla personal on teadlikud sellest, et oled saanud ähvardusi mitmel korral või nad näevad muljumisjälgi sinu kehal ja sinu kaitsmiseks ei tehta midagi, võib see sinu õigusi rikkuda.

Selleks, et sind võimalike konfliktide eest kaitsta, ei tohiks vangla juhtkond sind panna ühte kambrisse vangidega, kes võivad sind rünnata või ahistada. Loe lisaks kambritesse paigutamisest.

Sinu kohustused

Pea meeles, et alati ei ole ilmne, et sinu ja teiste kinnipeetavate vahel võib konflikt tekkida. Sa pead alati vangla personali või juhtkonda teavitama kui sul on põhjust uskuda, et keegi võib sulle viga teha. Kui sa ei ole ise konflikti ära hoidnud sellest vangla personali või juhtkonda hoiatades, ei saa sa väita, et vangla personal või juhtkond sind ei kaitsnud. 

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Suutmatus ära hoida ettenähtavat ohtu sinu elule või tervisele võib rikkuda ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu.

Loe lisaks uurimisekohustusest ebainimliku või alandava kohtlemise juhtumitel.

Õigus elule

Kõige tõsisemates olukordades võib kinnipeetava teistest mitte eraldamine viia elukaotuseni. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse Vangla Ametile. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata, kui usud, et teine kinnipeetav on sinu vastu toime pannud kuriteo.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm