Selleks, et säilitada suhet oma perekonnaga väljaspool vanglat, on su perel lubatud sind vanglas külastada. Sind võib külastada ka sinu advokaat, et saaksid kohtuasjaks valmistuda. Need kokkusaamised võivad olla limiteeritud arvuliselt ja kestuselt, ning mõnel juhul jälgivad neid ka vangla ametnikud. Kuid seoses sinu inimõigustega sõltub piirangute tase sellest, kes sind külastab – kas sinu pere või sinu advokaat.

Sul on piiramatu õigus kokkusaamisteks oma kaitsjaga, advokaadist esindajaga, vaimulikuga, oma riigi konsulaartöötajaga ja notariga tõestamistoimingute tegemiseks. Seda liiki kokkusaamisi ei katkestata.

Loe lisaks nendest kokkusaamiste liikidest:

Viimati uuendatud 19/09/2018