Sinu kirju või telefonikõnesid võib järelevalvata või salvestada ainult turvalisuse põhjustel – sellist järelevalvet tuleks kasutada vaid erakordse meetodina ja siis kui sinu olukord seda nõuab. Sinu kirjade järelevalvamiseks on mitmeid viise, alates nende lugemisest kuni nende säilitamiseni. Isegi kui on julgeolekuküsimusi, peab vangla juhtkond valima vähem piirava järelevalvamise viisi, mis on sinu olukorras tõhus. Vanglateenistuse ametnik võib piirata sinu õigust kirjavahetusele ja telefonikasutusele, kui selline õigus ohustab turvalisust või rikub vangla korda, või kahjustab vangistuse täideviimise eesmärke.

Vanglateenistuse ametnik avab sulle või sinu poolt saadetud kirjad sinu juuresolekul, välja arvatud teatud isikutele adresseeritud kirjad, mis on välja toodud eesõigustatud kirjavahetuse peatükis, ning konfiskeerib esemed, mille omamine vanglas on keelatud vangla sisekorraeeskirjadega.

Eesõigustatud kirjavahetus

oluline Sinu ja advokaadi vaheliste vestluste või kirjavahetuse järelevalve on keelatud.

Keelatud on piirata sinu õigust kirjavahetusele või telefonikasutusele suhtlemiseks riigiasutuste, kohalike omavalitsuste või nende ametiisikutega, oma kaitsja või advokaadist esindajaga. Loe lisaks eesõigustatud kirjavahetuse kohta.

Eesti seadused

Vastavalt Eesti seadustele  võib piirata kõiki telefonikõnesid ja kirjavahetust, välja arvatud vestlusi riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega, oma kaitsja või advokaadist esindajaga. Selline valimatu järelevalve ei ole aga inimõiguste kohaselt lubatud. Selleks, et õigustada kirjavahetuse jälgimist, peab vangla juhtkonnal olema reaalne ja põhjendatud põhjus kahtlustamaks ebaseaduslike tegevuste arutamist või planeerimist kirjavahetuses. Juhtkond peab sellisel juhul väljastama eraldi otsuse.

Kuidas kaevata

Kui sinu kirjavahetust järelevalvatakse ilma piisava põhjenduseta, võib see rikkuda sinu kirjavahetuse vabadust ja sinu õigust era- ja perekonnaelule. Kui usud, et sinu kirjavahetust järelevalvatakse ilma individuaalse hindamiseta, ilma mõjuva põhjuseta, või et piirangud on sinu olukorras liiga karmid, peaksid selle kohta kaebama kas vangla juhile või Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale ning seejärel halduskohtule. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Kui eelpoolmainitud menetlused ei olnud edukad, on sul hiljem võimalik oma õiguste potentsiaalsete rikkumiste üle kaevata kohtus või rahvusvahelises inimõigusteasutuses.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm