Eristamine

Laimuasjades on oluline eristada:

Faktikirjeldus

Kui vaidlustatav väide või väljaanne väidab fakte, peab autor või avaldaja kohtu ees tõestama, et need faktid on tõepoolest tõesed.

Arvamus

Kui vaidlustatav väide või väljaanne väljendab arvamust, peab autor või avaldaja kohtu ees näitama, et selle põhjendamiseks oli piisav faktiline alus.  

Faktid

Faktid on informatsioon, mida saab objektiivselt tunnistada tõeseks või vääraks. Seega, kui väidad fakte, mida teine isik vaidlustab kui vääraid, pead tõestama, et need faktid on tõesed.

näide Kui avalikult teatad, et keegi on andnud linnapeale altkäemaksu, et kindlustada avalik pakkumine oma ettevõttele, pead tõestama selle väite tõesust. 

Arvamused

Arvamus või väärtushinnang on sinu subjektiivne arvamus teatud sündmuse või isiku kohta. See arvamus luuakse sulle kättesaadava teabe põhjal. Väärtushinnang on subjektiivne ja seega ei saa keegi objektiivselt kontrollida või tõendada, kas see on tõene või väär.

Kuid see ei tähenda, et kriitilistel väärtushinnangutel isiku kohta ei peaks olema seos reaalsusega. Kriitilised arvamused, eriti kui need on väljendatud halvustava keelekasutusega, võivad olla liigsed, kui neil ei ole piisavat faktilist alust.  

näide Kui kritiseerisid kedagi avalikult ja kutsusid teda valetajaks, on võimatu nõuda, et tõestaksid, et sinu arvamus on tõene. Kuid sa peaksid suutma nimetada vähemalt mõnda fakti, mis toetaks sinu arvamust, et see inimene on valetanud.

Faktiline alus

Faktilise aluse tase sõltub sellest, kui tõsised väited on, ja neid tuleks hinnata igas asjas eraldi. Mida tõsisem ja täpsem on väide, seda täpsem ja usaldusväärsem peaks olema faktiline alus. 

näide Kui väidad avalikult, et keegi on varas, peaks sul olema oma arvamuse toetamiseks tugev faktiline alus.

Hinnang

Selleks, et eristada fakte arvamustest, on oluline võtta arvesse mitte vaid sõnade sõna-sõnalist tähendust, vaid ka:

  • väidete konteksti
  • seda, kuidas kuulajaskond neid tajus
  • autori poolt neile antud tähendust

Mitmel juhul on raske hinnata, kas teatud väide on arvamus või faktikirjeldus. Juhtudel, kui väärtushinnang on lähedal faktikirjeldusele, ei pea väidete autor või avaldaja tõestama oma arvamuse tõesust, vaid tooma fakte, mis on piisavad, et põhjendada arvamust.  

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm