On olemas teatud olulised õigused, mida pead teadma, kui sind kinni peetakse. Politseil on kohustus sind nendest õigustest teavitada.

On oluline teada, et sul on õigus:

  • teada sinu kinnipidamise põhjust ja sulle esitatud süüdistusi
  • mitte anda tunnistusi ja informatsiooni, mida võidakse kohtus sinu vastu kasutada
  • kaasata advokaat
  • teavitada oma kinnipidamisest oma sugulasi, haridusasutust või tööandjat

Teave selle osa kohta

See osa selgitab, mida need õigused tegelikult tähendavad ja millal tuleb sind neist teavitada.