Õigus kaevata

Sul on õigus kaevata, kui usud, et vangla töötajad või teised vangid on sind vahi all pidamise ajal halvasti kohelnud. Võid lugeda lisaks halva kohtlemise ja teatud käitumise tagajärgede kohta.

Kuhu kaebus esitada?

Võid kaevata vangivalvurite või teiste vangide poolse halva kohtlemise üle justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium vaatab üle haldusaktide või vangla juhi poolt kasutatud meetmete vastu esitatud kaebused. Vanglateenistus vaatab üle kaebused, mis on esitatud haldusaktide või teiste vanglatöötajate poolt kasutatud meetmete vastu. Justiitsministeeriumi vanglateenistus võib vajadusel paludal sul esitada lisaselgitusi või dokumente.

Vajadusel edastab vanglateenistus sinu kaebuse muule vastutavale asutusele või isikule kaebuse edasiseks uurimiseks. Kui halb kohtlemine võis tagajärjeks tuua kuriteo ja kui kuriteo panid toime teised vangid, uuritab vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule kaasust edasi eriuurija, kes on tavaliselt vangla töötaja.

Otsus ja edasikaebamine

Sul on õigus saada oma avaldusele kirjalik vastus ühe kuu jooksul. Kui sa ei ole vanglateenistuse või justiitsministeeriumi otsusega rahul, võid nende otsuse edasi kaevata halduskohtusse. Vanglateenistus või justiitsminister peavad oma otsuses ära märkima, kus ja millal võid edasi kaevata.

Hüvitus

Kui usud, et sinu õigusi rikuti halva kohtlemise tõttu eeluurimisvanglas, võid ka hüvitust küsida. Loe lisaks valides allpool Hüvitus.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm