Psühhiaatriahaiglasse paigutamine peab olema õiguspärane. See tähendab, et tahtest olenematu paigutamine peab olema:

  • Seadusega lubatud. Seadus peab selgitama nii sellise paigutamise aluseid kui ka menetluskorda ja põhiõigusi selle menetluse ajal. 
  • Täide saadetud ilma omavolita. See tähendab, et vastutavad asutused peavad uurima seda, kas paigutamise alused kehtivad konkreetselt sinu juhul ja kas menetlust järgitakse korralikult.

Tahtest olenematu paigutamine ja inimõigused

Kui tahtest olenematut paigutamist ei teostatud õiguspäraselt, võib selle tagajärjeks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine.

Teave selle osa kohta

See osa selgitab, kuidas hinnata seda, kas tahtest olenematu paigutamine oli seadusega lubatud ja ei ole omavoliline, aga ka paigutamise menetlust ja sinu põhiõigusi menetluse ajal. See selgitab ka seda, kuidas kaevata, kui usud, et sinu tahtest olenematu paigutamine ei olnud õiguspärane.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm