Õigus suhelda

Kui sind on tahtest olenematult psühhiaatriahaiglasse paigutatud, on sul sellegipoolest õigus suhelda välismaailmaga. Muidugi on sinu õigus ja võimalused suhtluseks piiratud juba tahtest olenematu paigutamise tõttu, kuid seda ei või keelata täielikult.

Sul on suhtlemisel järgmised õigused:

  • kohtuda oma sugulaste ja teiste isikutega
  • kohtuda oma seadusjärgse esindajaga
  • suhelda välismaaimaga telefoni teel või muul viisil
  • saata ja saada kirju ja pakke
  • teha iga päev jalutuskäik

Teave õiguste kohta

Meditsiinitöötajad peavad sind koheselt neist õigustest teavitama nii, et saad neist aru, vajadusel korduvalt. Meditsiinitöötajad peavad sulle selgitama, et võid neid õigusi kasutada vastavalt haigla sisekorraeeskirjale, mis nõuab päevakorra ja ka teiste elanike õiguste austamist.

Ajutised piirangud

Kui sinu seisundi tõttu on reaalne oht, et võid vigastada ennast või teisi, või kui käitud agressiivselt, võib arst keelata sinu kohtumised sugulaste või teiste isikutega, või sinu igapäevase jalutuskäigu. Peale sinu kaasuse põhjalikku uurimist (vajadusel teiste turvalisuse jaoks) võib arst korraldada sinu kohtumised sugulaste või teiste isikutega meditsiinitöötajate juuresolekul. Arst peab andma põhjused märkuses sinu haigusloos piirangute ja kestuse kohta. See keeld tuleb lõpetada niipea, kui oht möödub.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Igasugune piirang sinu suhtlusele sekkub sinu õigusesse eraelule. See on selletõttu, et sul ei ole enam vabadus valida millal, kui kaua ja mis viisil välismaailmaga suhtled. Kuid mitte kõik sellised sekkumised ei riku sinu inimõigusi. Piirangud võivad rikkumiseks muutuda, kui need ei ole seaduses lubatud ning selgitatud, kui need on liiga ranged, kestavad liiga kaua, või ei ole vajalikud sinu seisundis isiku jaoks.

Loe lisaks kaebuste esitamise võimaluste kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 04/10/2017