Tahtest olenematut haiglasse paigutamise vajadust tuleb regulaarselt kontrollida.

Tahtest olenematut paigutamist võib rakendada seni, kuni see on vajalik ja seadus ei sätesta tähtaegu. Ravi on määratud sinu enda heaoluks ja ühiskonna turvalisuse jaoks. Kuid kui oled tervenenud, tuleks tahtest olenematu ravi lõpetada.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui tahtest olenematut paigutamist ei kontrollita regulaarselt ja sulle ei anta võimalust vaidlustada pikendatud tahtest olenematut paigutamist, võib selle tagajärjeks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine.

Teave selle osa kohta

See e-giidi osa selgitab, kes võib küsida sinu tahtest olenematu kinnipidamise kontrollimist, milliseid menetlusreegleid tuleb järgida ja mis on sinu põhiõigused menetluse ajal.

Materjalid

Viimati uuendatud 26/09/2017