Psüühhiaatriahaiglasse paigutamine peab olema õiguspärane. See tähendab, et tahtest olenematu paigutamine peab olema:

  • Seadusega lubatud. Seadus peab selgitama nii sellise paigutamise aluseid kui ka menetluskorda ja põhiõiguseid selle menetluse ajal. 
  • Täide saadetud ilma omavolita. See tähendab, et vastutavad asutused peavad uurima seda, kas paigutamise alused kehtivad konkreetselt sinu juhtumil ja kas menetlust järgitakse korralikult. 

Inimõigused ja tahtest olenematu paigutamine

Kui tahtest olenematut paigutamist ei teostatud õiguspäraselt, võib selle tagajärjeks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine.

Teave selle osa kohta

See osa selgitab, kuidas hinnata seda, kas tahtest olenematu paigutamine oli seadusega lubatud ja ei ole omavoliline, aga ka paigutamise menetlust ja sinu põhiõigusi menetluse ajal. See selgitab ka kuidas kaevata, kui usud, et sinu tahtest olenematu paigutamine ei olnud õiguspärane.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm