Abikaasade õigused ja kohustused

Abielu annab teatud õigused ja hüved, mis ei ole kättesaadavad paaridele, kes ei ole õiguslikult tunnustatud suhtes (faktiline suhe). Need hüved on seotud eelkõige pärimisõiguse, tervishoiu, sotsiaaltoetuse, lapsendamise, maksukergenduse ja õigusega mitte tunnistada abikaasa vastu erinevate menetluste käigus.

Tervishoid

Kui su abikaasa on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle, kasutatakse sinu abi varem väljendatud kavatsuste kindlakstegemisel.

Patsiendi lähimat perekonda, tähendab: tema abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi, tuleb teavitada tervislikust seisundist, tervishoiuteenuste osutamisest ja sellega kaasnevatest riskidest.

Pärand

Üleelanud abikaasa pärib seadusjärgselt:

  1. esimese järgu pärijatega, võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui veerandi pärandist;
  2. teise järgu pärijatega – vanemate ja nende järeltulijatega, poole pärandist.

Kui esimese või teise järgu pärijaid ei ole, pärib üleelanud abikaasa kogu pärandi.

Lisaks oma osale pärandist võib üleelanud abikaasa taotleda asjaõigusseaduse paragrahvis 227 sätestatud isikliku kasutusõiguse kehtestamist kinnisasjal, mis oli abikaasade ühiseks koduks, juhul kui üleelanud abikaasa elustandard pärimise tõttu halveneks.

Abikaasade vastastikune testament on abikaasade ühine tahe, milles nad vastastikku nimetavad teineteist oma pärijaks või teevad oma surma korral pärandi kohta teisi korraldusi.

Kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga pärandist ilma jätnud abikaasa, kellel on seadusjärgselt õigus pärida ja kelle suhtes on  pärandajal perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus, või kui pärandaja on vähendanud abikaasa osa pärandist võrreldes seadusjärgse osaga, on abikaasal õigus nõuda pärijatelt kohtustuslikku osa.

Lapsendamine

Abielupaar võib ühiselt lapse lapsendada ja seega luua õiguslikult tunnustatud peresuhted nende kui lapsendajate ja lapsendatud lapse vahel.

Sotsiaaltoetused

Toitja mittetöötav lesk, kes on rase (alates kaheteistkümnendast rasedusnädalast), toitja lapse vanem või eestkostja, kes ei tööta ja kasvatab alla 3 aasta vanust toitja last, pensionil lesk, samuti toitja lesk, kellel on tuvastatud osaliselt või täielikult puuduv töövõime, on õigus saada toitjakaotuspensioni. Sama õigus kehtib isikule, kes on toitja lahutatud abikaasa, kes jõudis pensioniikka või kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaliselt või täielikult puuduv töövõime enne lahutust või kolme aasta jooksul peale lahutust ja kelle abielu toitjaga kestis vähemalt kakskümmend viis aastat.

Kui korraldad oma kadunud abikaasa matuseid, võid saada kohalikult omavalitsuselt matusetoetust. Samuti on täiendavaid sotsiaaltoetusi isikutele, kelle abikaasa suri sõjaväeteenistuses.

oluline Raseduse ja lapse ja vanema suhtega seotud sotsiaaltoetused ei sõltu sellest, kas oled abielu sõlminud.

Ravikindlustus

Kindlustatud isiku seaduslikult abielus oleval ülalpeetaval abikaasal on õigus riiklikule ravikindlustusele, kui isik kasvatab:

  • vähemalt üht alla 8aastast last
  • 8aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni
  • vähemalt kolme alla 16aastast last

Maksusoodustused

Füüsiline isik esitab individuaalse maksudeklaratsiooni. Juhul, kui isiku maksustatav tulu 2018. aastal on alla 2160 euro, saab selle isiku abikaasa arvata maha isiku suurenenud maksuvaba tulu, kui abikaasade maksustatav kogutulu ei ületa 50 400 eurot kalendriaasta kohta.

Osa, mis ületab tulumaksuga maksustatava tulu või eluasemelaenu intressi või koolituskulude piirmäära (kui abikaasadel on ühisvara) või laste suhtes kohaldatava maksuvaba tulu või selle osa, võib üle kanda abikaasale.

Õigus oma abikaasa vastu mitte tunnistada

Sul on õigus mitte tunnistada oma abikaasa või elukaaslase vastu kohtumenetluses.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×