Inimõiguste aspektid

Lapsevanema ja lapse vahelise bioloogilise seose seaduslik tunnustamine võib mõjutada iga asjasseseotud inimese inimõiguste erinevaid aspekte. Enamikul juhtudel eeldab isaduse menetlus konkureerivate inimõiguste hoolikat tasakaalustamist, pidades silmas seda, et lapse huvid on alati kõige tähtsamad.

Lapsevanema ja lapse vahelise bioloogilise seose seaduslik tunnustamine on kaitstud õigusega era- ja perekonnaelule. Lapse seisukohast on see kaetud tema õigusega kindlaks teha enda identiteet ja saada teada tõde oma päritolu kohta. Teisalt on vanema huvi selle seose seadusliku tunnustamise vastu kaetud ka õigusega eraelule.

On ka teisi olukordi, mis mõjutavad inimõiguste erinevaid aspekte.

Lapse huvid

Lapse huvide põhimõte nõuab, et kõigis last puudutavates otsustes peab eelkõige arvestama lapse huvidega. See põhimõte kehtib kõikide isaduse menetluse käigus tehtud otsuste suhtes.

Bioloogiline suhe

Õigus era- ja perekonnaelule kaitseb õigust bioloogilise lapsevanema ja lapse vahelise seose seaduslikule tunnustamisele.

oluline Lapsevanema ja lapse vahelist suhet, kus nad ei ole bioloogiliselt seotud, saab tunnustada lapsendamise kaudu.

Õiguslik eeldus ja bioloogiline reaalsus

Seaduslikult tunnustatud isa võib oma isadust vaidlustada, kui ta usub, et ta ei ole lapse bioloogiline isa. Õiguslikud eeldused ei tohiks valitseda bioloogilise reaalsuse üle. Kuigi selline väide on suunatud peresuhete lõpetamisele, on õigus isaduse õiguslikku eeldust vaidlustada kaitstud isa õigusega eraelule.

Kui lapse bioloogiline isa usub, et teine mees on tema lapse isana seaduslikult tunnustatud, võib ta selle tunnustuse vaidlustada.

Sellised juhtumid nõuavad paljude inimõiguste aspektide hoolikat tasakaalustamist.

näide Seaduslikult tunnustatud isaduse vaidlustamine sekkub mõlema – seaduslikult tunnustatud isa ja lapse õigusesse era- ja perekonnaelule, kui nad soovivad perekondlikke sidemeid säilitada. See võib häirida ka lapse huvisid säilitada tema emotsionaalset stabiilsust ja olemasolevat peresuhet. Teisalt võib lapsel selles olukorras olla huvi teada oma päritolu – õigus, mida kaitseb õigus eraelule.

Bioloogilise seose uurimine

Isaduse kindlaks tegemiseks võib kohus tellida väidetava isa DNA uurimise. Selline uurimine on kohustuslik meede. Kuigi see on sellises menetluses lubatud, häirib see väidetava isa füüsilist puutumatust ja õigust eraelule.

Kui väidetav isa on surnud, tuleks arvesse võtta tema sugulaste huvi surnukeha puutumatusele ja õigust austada surnuid. Kuid surnud isikult DNA proovi võtmine iseenesest tema eraelu negatiivselt ei mõjuta.

Aegumistähtaeg

Aegumistähtajad isaduse menetluses kaitsevad üldjuhul õiguskindlust ja lõplikkust perekonnasuhetes. Väidetava isa ja tema perekonna vaatenurgast kaitsevad aegumistähtajad nende huvi vältida nõudeid sündmuste kohta, mis toimusid mitu aastat varem.

Seaduslik ajaline piirang võib kaitsta ka lapse üldist huvi õiguskindluse ja lõplikkuse vastu peresuhetes, kui isaduse vaidlustaja on väidetav isa.

Isaduse nõude esitamise tähtaeg võib aga negatiivselt mõjutada lapse õigust teada oma päritolu ja tema õigust eraelule.

Isaduse menetluse pikkus

Isaduse menetlus, sealhulgas seaduslikult tunnustatud isaduse vaidlustamine tuleb lõpetada mõistliku aja jooksul. Kui seda ei tehta, võib see viia selleni, et rikutakse sinu õigust õiglasele ja avalikule kohtumõistmisele mõistliku aja jooksul.

Suutmatus neid menetlusi mõistliku aja jooksul lõpule viia ja sellega seotud ebakindlus võivad negatiivselt mõjutada ka sinu õigust era- ja perekonnaelule.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×