Põlvnemine ja isadus

Bioloogiline seos sinu vanema või lapsega on sinu isikliku identiteedi aspekt. Seetõttu on õigus selle seaduslikule tunnustamisele kaitstud osana inimõigusest era- ja perekonnaelule.

Lapsevanemaks olemise seaduslik tunnustamine

Õigus eraelu puutumatusele nõuab, et peaksid suutma kindlaks teha oma identiteedi üksikasju, mis hõlmab ka sinu lapsevanema-lapse suhte seaduslikku tunnustamist. Põlvnemine on seotud ka lapse õigusega teada oma päritolu

Bioloogilise lapsevanema-lapse suhte seaduslik tunnustamine loob vastastikused õigused ja kohustused mõlemale poolele. Need õigused ja kohustused hõlmavad nende suhte erinevaid aspekte, alates õigusest teineteisega ühendust võtta, kuni kohustuseni panustada lapse ülalpidamisse.

Isaduse menetlust algatada võivad isikud

Ema või isana on sul huvi luua bioloogiline seos ja arendada suhet oma lapsega. Võid samuti tahta tagada, et teise bioloogilise vanema lapsevanemaks olemist tunnustatakse seaduslikult.

Kui alaealise lapse seaduslik esindaja ei vaidlusta isadust õigeaegselt, võib laps vaidlustada oma isast põlvnemise täiskasvanuna isiklikult.

Isaduse menetlus

Isaduse menetlus on mõeldud selleks, et kindlaks teha ja õiguslikult kinnitada bioloogiline suhe isa ja lapse vahel. 

oluline Praktikas on need menetlused enamasti seotud isaduse tunnustamisega.

Teave selle osa kohta

Selles osas võid lugeda isaduse tunnustamisest, isaduse menetlusest, aga ka erinevatest inimõiguste küsimustest, mis tõstatuvad seoses isaduse seadusliku tunnustamisega.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×