Lapse tagasipöördumine

Peresuhet ei lõpetata vaid selle tõttu, et laps on perekonnast eemaldatud ja tema eest hoolitseb nüüd eestkostja, kasuperekond või hooldajad lasteasutuses. Kui sinu laps on perekonnast eraldatud, kaitseb sinu huvi perekonna taasühinemiseks inimõigus perekonnaelule.

Toetus lapse tagasipöördumiseks oma perekonda

Kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnik, koostöös last kasvatava isiku või lasteasutusega, kus viibib perest eraldatud laps, on kohustatud võimaluse korral säilitama ja toetama perest eraldatud lapse ja tema perekonna vahelisi suhteid.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnik valmistab perest eraldatud lapsele ette kaasusplaani ja tagab selle perioodilise ülevaatamise ja vajadusel parandamise koostöös lapse ja last kasvatava isikuga.

näide Oluline on tagada, et vanemad saaksid teostada lapsega suhtlemise õigust perekonnast eraldamise ajal. Seda seetõttu, et taasühinemise võimalus kaoks lõpuks, kui vanematel ja nende lastel ei lubataks ühksteisega piisavalt tihti kohtuda.

Ümberhindamine ja perekonda tagasipöördumine

Ametiasutused on kohustatud perioodiliselt konkreetse perekonna olukorda uuesti üle vaatama, et näha, kas see on paranenud. Üldise põhimõttena tuleks laps võimalikult kiiresti pere juurde tagasi saata, kui:

  • lapse perekonnast eraldamise põhjused on kadunud ja pere saab tulevikus tagada lapse arenguks soodsad tingimused

näide Kui lapsevanem on varem kannatanud tõsise sõltuvuse all ja ei suutnud selle tõttu lapse eest piisavalt hoolitseda, võib olukorda ümber hinnata, kui lapsevanem on edukalt vajaliku rehabilitatsiooni läbinud. Sellisel juhul hinnatakse, kas tingimused on muutunud ning lapsevanem on näidanud võimet ja otsustuskindlust lapse eest hoolitseda.

  • perekonna taasühinemine on lapse huvides

Tavaliselt on lapse huvides, et pere tuleks õigel ajal „uuesti ühendada“. Kui aga lapse hoole alla andmisest on möödunud märkimisväärselt aega, võib lapsel olla tekkinud lähedane suhe oma kasupere ja/või seadusliku eestkostjaga. Sellistes olukordades võib olla tema huvides uusi suhteid mitte katkestada ja tagada praeguse perekondliku olukorra stabiilsus. 

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×