Lapse eraldamine oma perekonnast

Igal lapsevanemal ja lapsel on õigus elada koos oma perekonnas. See õigus on kaitstud inimõigusega perekonnaelule. Last võib eraldada oma perekonnast ainult spetsiifilistes olukordades, mis on ammendavalt seaduses loetletud.

Tingimused

Kohus võib lapse vanematest eraldada ainult siis, kui lapse huvide kahjustamist ei saa teiste meetmetega ära hoida.

Kui lapse jätmine perekonda ohustab lapse tervist või elu, võib vallavalitsus, linnavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet eraldada lapse perekonnast enne kohtumääruse tegemist. Sellisel juhul esitab vallavalitsus või linnavalitsus kohtule viivitamatult avalduse vanema hooldusõiguse piiramiseks lapse suhtes.

Õed-vennad võib teineteisest eraldada pärast nende eraldamist perekonnast ainult äärmuslike meetmetena olukorras, kus nende koos viibimine ohustaks tunduvalt nende õigusi või heaolu.

Kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja valmistab ette juhtumiplaani perekonnast eraldatud lapse jaoks ja tagab selle perioodilise ülevaatamise ja vajadusel muutmise koostöös lapse ja last kasvatava isikuga.

näide Lapse tervis ja areng on tõsiselt ohustatud, kui laps kannatab vanemapoolse seksuaalse kuritarvitamise all.

Perekonda tagasipöördumine

Kohalik omavalitsus peaks töötama koos vanematega, pakkudes haridus-, sotsiaal- ja muud abi sel ajal, kui laps on perekonnast eemal ning teda hooldab seaduslik eestkostja, kasuperekond või hooldajad lasteasutuses. Neid teenuseid tuleks pakkuda, et edendada lapse perekonda tagasipöördumist.

Kui peres on võimalik tagada soodsad tingimused lapse arenguks, tuleks pereväline hooldus lõpetada ja laps pere juurde tagasi viia.

Loe lisaks erinevatest aspektidest, mida tuleks hinnata tehes otsust lapse perekonda tagasipöördumise kohta.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Lapse perest välja võtmise otsus ja teised lapse oma perest eraldamisega seotud otsused võivad rikkuda õigust perekonnaelule. Kui sulle ei ole vanemana antud võimalust osaleda otsustusprotsessides, näiteks võttes sinult võimalus oma arvamust väljendada, võidi ka rikkuda sinu õigust õiglasele kohtupidamisele.

Loe lisaks selle kohta, kas otsus eraldada sinu laps oma perekonnast oli seaduslik.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×