Selleks, et süüdlast saaks karistusseadustiku alusel vastutusele võtta, ei pea ta toime panema tegelikku vägivallategu, kuid lähenemiskeelu rikkumine peab kriminaalvastutuse jaoks põhjustatama ohtu isiku elule, tervisele või varale või olema korduv. Karistus võib olla kuni üheaastane vangistus. Näiteks, kui süüdlane ähvardab pidevalt ohvrit helistades või sõnumeid saates, kui selline suhtlus on kohtu poolt keelatud, võib seda pidada lähenemiskeelu rikkumiseks ja see võib olla kriminaalkorras karistatav.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm