Kohus ise ei otsi tõendeid ega väiteid, vaid järgib ainult seadusi. Kohtunikud otsustavad selle poole heaks, kellel on veenvamad juriidilised argumendid ja seda toetavad tõendid. Seega on väga tähtis, et pooltel on võrdsed võimalused seda teha.

Põhimõtteliselt tagab see su õiguse teada, mis tõendid ja väited teisel poolel on ning võimalust neid kommenteerida. Sinu vastasel on samad õigused seoses sinu tõenditega. See põhimõte käib käsikäes nõudega, et mõlemad kohtuasja osapooled peavad olema võrdsed.

Vastavalt Eesti seadustele on sinul ja su vastasel tsiviilkohtumenetluses õigus juurdepääsule kohtuasja toimikule, õigus esitada tõendeid, osaleda istungil tõendite läbivaatamisel, esitada oma märkusi ja väiteid, ja teha vastuväiteid oma vastase nõuetele ja väidetele jne. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm