Ei ole olemas automaatset õigust suulisele arutamisele menetluse kõigis astmetes. Kui kohus on asja suuliselt arutanud esimeses astmes, võivad kõrgema astme kohtud valida kirjaliku menetluse. Nad võivad ka otsustada asja suuliselt mitte arutada, kui asja iseloom on puht-juriidiline või väga tehniline. Näiteks, matemaatiliste vigade parandus kohtuotsuses või arutelu lubatavuse teemadel. 

Vajadus suulise arutamise järele

Üldiselt võib kirjalikke menetlusi pidada apellatsiooni- või kassatsioonikohtus. Kuid suulist arutamist tuleb rakendada, kui üks osapooltest on vaidlustanud tunnistajate usutavuse või kohtuasja olulised asjaolud. Õigus suulisele arutamisele on ka siis, kui sulle ei antud piisavalt võimalusi osaleda istungitel menetluse eelmistes astmetes. Näiteks, et saaksid esitada oma väiteid ja vastuväiteid või vaidlustada oma vastase tõendeid.

Osalemine

Eestis on sul õigus suulistel arutamistel kohal viibida. Võid neis ise osaleda või saata oma esindaja. Enne iga arutamist teavitab kohus sind järgmise arutamise kuupäevast ja kellaajast. Seega peab olema võimalik sinuga kontakti saada kohtule antud aadressil. Kui sa ei osale kohtulikel arutamistel ega teavita kohut aegsasti puudumise põhjustest, on kohtul õigus uurida kohtuasja sinu juuresolekuta. Suuline arutamine peab olema juurdepääsetav ka üldsusele. Erilistel asjaoludel (nt kohtuasjades, mis sisaldavad riigisaladusi või lapsendamissaladust) võidakse üldsusele arutamisel viibimine keelata. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm