Pikad perioodid, mil sinu asjas midagi ei toimu, ei ole lubatavad. Kohtunike sage vahetumine või nende liigne töökoormus ei saa olla vabanduseks liiga pikkadele viivitustele.

Mis on mõistlik pikkus?

Menetluse mõistlik pikkus sõltub iga kohtuasja asjaoludest. Tegemaks kindlaks, kas kohus (või riik üldiselt) võib olla süüdi sinu asjaga liiga pikalt viivitamises, tuleb arvesse võtta järgnevat:

  • sinu kohtuasja keerukust
  • sinu enda käitumist ja teise poole teguviise
  • kohtu ja riigiasutuste käitumist
  • mis on kohtuasjaga kaalul

näide Ei ole mõistlik, kui lihtsa võlanõude läbivaatamine väikse rahasumma kohta võtab mitu aastat. Kuid keeruline pärimisasi mitme potentsiaalse pärijaga, kes kasutavad aktiivselt oma õigust edasi kaevata erinevaid menetlusotsuseid ega ilmu kohtuistungitele, võib läbivaatamine mõistlikult võtta mitu aastat.

Teine pool

Üldiselt ei saa kohut süüdistada sinu või teise poole tegudes, nagu näiteks kohtuistungitele mitte ilmumine või nii-öelda viivitustaktika kasutamine, nagu näiteks kõikvõimalike nõuete esitamine ilma hea põhjuseta. Ent kui vaid üks pool takistab menetluse edasiliikumist, peaks kohus kasutama oma võimu tagamaks menetluse tõhus edasiminek. Pikad tegevusetud perioodid menetluses ei ole tavaliselt samuti lubatud.

Teatud kategooria kohtuasju (nagu näiteks lapse eestkoste asjad või asjad, kus üks pooltest on parandamatult raskesti haige) tuleb läbi vaadata erilise hoolega ja ilma viivitusteta.

Kuidas kaevata

Kohtu esimees vastutab oma kohtus olevate asjade õigeaegse läbivaatamise eest. Kui sa usud, et sinu asja on koheldud hooletult ja see on mõistliku aja ületamise ohus, peaksid selle kohtu esimehele avalduse esitama. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm