See tähendab, et kohtud ei tohiks salajas kohtuasju arutada ja otsuseid vastu võtta ning peavad tagama kohtu töö avatuse ja üldsusele nähtavuse.

Õigus avalikule kohtulikule arutamisele

Sinu õigus avalikule arutamisele vähemalt ühes kohtu astmes sisaldab õigust pidada suulist arutamist, millest üldsus võib osa saada. Õigus suulisele arutamisele kehtib üldiselt vähemalt ühes menetluse astmes. Nõue pidada avalikku arutamist kehtib apellatsioonikohtule vaid siis, kui ta otsustab pidada suulise arutamise. Loe lisaks suulise arutamise kohta.

Erandid

Üldiselt peavad kohtulikud arutamised olema avalikud, mis tähendab, et üldsusel ja meedial on lubatud viibida kohtusaalis. Nende osalemist võib keelata erilistel põhjustel.

näide Suletud kohtuistungit võib pidada kaitsmaks menetlusega seotud alaealist, kaitsmaks ühe osalise eraelu, või kui kohtuasi sisaldab riigisaladuse uurimist.

Igal juhul, kui kohtunik teeb otsuse arutada asja avalikkuse eest suletult, peab ta põhjendama iga kohtuliku arutamise või selle osa kinniseks kuulutamist põhjendama.

näide Vajadus kaitsta tunnistajat ei saa õigustada kogu kohtuasja kinnistel istungitel arutamist, kui tunnistajat küsitletakse vaid ühel istungil.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm