Individuaalsed piirangud

Individuaalsed piirangud kehtetatakse olukordades, kus on võimalik individuaalselt hinnata, kas piirang on konkreetses olukorras vajalik ja kuivõrd see on vajalik. Individuaalsed piirangud on nüansirikkamad ja võimaldavad piiravates meetmetes valikuvõimalust, arvestades iga olukorra ja isiku vajadusi.

Individuaalsed otsused

Kui riigiasutus või ametnik piirab inimõigusi, peab ta suure tõenäosusega tegema kirjaliku otsuse. Enamikul juhtudel, kui seadus lubab riigiasutustel inimõigusi piirata, annab see neile ka teatud kaalutlusõiguse individuaalse hinnangu andmiseks. Selle hinnangu eesmärk on välja selgitada, kas inimõigusi on üldse vaja piirata ja kui jah, siis millised piirangud on konkreetses olukorras vajalikud ja õigustatud.

Kõik inimõigusi piiravad otsused peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Riigiametnike toimingud

Riik saab inimõigusi piirata ka riigiametnike tegevusega. Tavaliselt sellistel juhtudel kirjalikke otsuseid ei tehta ja riigiametnike toimingud on inimõigusi piiravad meetmed. Tegevus võib selles kontekstis hõlmata ka tegevusetust, kui riik on kohustatud tegutsema.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm