Teil ei ole õigust saada tasuta advokaati, kes teid õiguskantslerile avalduse esitamisel esindaks või abistaks. Kui soovite advokaati palgata, peate tema teenuse eest ise tasuma. Õiguskantsleri Kantseleis nõustatakse avalduse tegijaid tasuta. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm