See töötab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel, mida tuntakse ka Euroopa inimõiguste konventsioonina. Võid leida milliseid peamisi sätteid kohus inimõiguste rikkumiste puhul uurib, kuidas kohus töötab ja millised on reeglid, mille järgi selle konventsiooni ja kohtu reeglite alusel avaldus kohtusse saata.

Kohus ei kuulu Euroopa Liitu, vaid teise, eraldiseisvasse organisatsiooni – Euroopa Nõukogusse. Euroopa Nõukogu istungid toimuvad Strasbourgis ja selle peamine ülesanne on inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte edendamine.

Kuigi kohus rajati Euroopa Nõukogu abiga, on see iseseisev kohus, mis uurib kaebusi võimalike inimõiguste rikkumiste kohta nendes riikides, mis on allkirjastanud Euroopa inimõiguste konventsiooni.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm