Kuidas esitada kaebust?

Kui arvad, et sinu kujutis on jäädvustatud või muul moel töödeldud õigusvastaselt ja sellega on rikutud sinu õigust privaatsusele, võid andmetöötleja tegevuse peale esitada kaebuse.

Video järelevalve, salvestamine ja järgnev salvestise kasutamine kahtlemata piirab sinu õigust eraelule. Kui sa ei ole video järelevalvega nõustunud juhtudel, kui sinu nõusoleks on vajalik, võid kaevata avaliku võimu kandja või eraõiguslike isikute või asutuste tegevuse üle. Näiteks, kui sind jälgiti ilma sinu nõusolekuta privaatses basseinis. Võid kaevata ka siis, kui arvad, et video järelevalvet teostati õigusvastasel ja ebaproportsionaalsel viisil. Näiteks, kui sind filmiti avaliku asutuse hoones ilma igasuguse teavituseta sellest, et video järelevalvet teostatakse, ja tegemist ei olnud seaduses sätestatud erilise olukorraga, mil teavitamist ei nõuta.

Selles peatükis

Sellest peatükist võid lugeda selle kohta kuidas kaitsta enda õigusi, ja õigusrikkumistega põhjustatud kahju hüvitamise kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm