Kui usud, et sinu isikuandmeid ei ole kogutud ja töödeldud õigusnormide kohaselt ja/või proportsionaalsel viisil, võid nõuda oma tööandjalt hüvitist. Sinu õigus nõuda hüvitist oma eraelu puutumatuse rikkumise korral on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses

Pea meeles, et võid taotleda hüvitust varalise (rahalise) kahju ja/või moraalse kahju eest, mida oled kannatanud isikuandmete õigusvastase töötlemise tõttu.

Kaebuse esitamise kord erineb ja sõltub sinu staatusest, nimelt sellest, kas oled 

  • töölepingu alusel palgatud eraõigusliku või avaliku asutuse poolt
  • või ametivõimude poolt ametisse nimetatud avaliku võimu kandja

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm