Kui usud, et sinu tööandja – eraõiguslik  või avalik-õiguslik asutus – ei ole õiguspäraselt töödelnud sinu isikuandmeid, võid taotleda haldusõiguserikkumise  või kriminaalmenetluse  algatamist vastavalt riigivastutuse seadusele või kriminaalmenetluse seadustikule.

Haldusõiguserikkumine

Kui sinu tööandja ei töödelnud sinu isikuandmeid õiguspäraselt, võid taotleda haldusõiguserikkumise menetluse algatamist, esitades avalduse Andmekaitse Inspektsiooni. Oma avalduses peaksid ära tooma, milliseid õigusvastaseid toiminguid on sinu tööandja toime pannud ja tooma seda toetavaid argumente.

Andmekaitse Inspektsioon võib otsustada algatada haldusõigusrikkumise menetluse ja sel juhul võtab sinuga ühendust ja teavitab sind õigusest olla kohtuasjas ohvrina tunnustatud ja taotleda hüvitust kantud varalise ja/või moraalse kahju eest.

Kuritegu

Kui sinu tööandja on kogunud, säilitanud või muul moel ebaseaduslikult sinu andmeid kasutanud, ja see on põhjustanud sulle märkimisväärset kahju, võib selline teguviis jõuda kuriteo tasemele. Märkimisväärne kahju ei koosne ainult sinu eraelu õiguse rikkumisest, vaid ka olulisest rahalisest kahjust, mis on sulle põhjustatud. Sel juhul võid nõuda kriminaalmenetluse alustamist, esitades avalduse uurivale asutusele või prokuratuurile. Oma avalduses peaksid ära tooma, milliseid õigusvastaseid toiminguid on sinu tööandja toime pannud, tooma toetavaid argumente ja selgitama, millist kahju see sulle põhjustanud on.

Uurija või prokurör võib otsustada algatada kriminaalmenetlust ja sel juhul võtab sinuga ühendust ja teavitab sind sinu õigusest olla kohtuasjas ohvrina tunnustatud ja taotleda hüvitust kantud varalise ja moraalse kahju eest.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm