Kuidas nõuda andmete parandamist, uuendamist või kustutamist

Taotlus tööandjale

Sul on õigus paluda oma tööandjalt sinu kohta kogutud isikliku teabe uuendamist, parandamist või hävitamist.

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui tööandja seda tegemast keeldub, on sul õigus kaevata Andmekaitse Inspektsioonile. Sinu õigus sellist tegevust taotleda mängib iseäranis olulist rolli siis, kui oled oma ametikohalt lahkumas ega ole enam selle asutusega seotud.

Oma kaebuses peaksid ära tooma:

  • millist tegevust tööandjalt ootad
  • võimaluse korral asjassepuutuvad sätted, mida rikuti
  • argumendid selle kasuks, miks tööandja oleks pidanud sinu taotluse rahuldama
  • samuti lisa oma arvamust toetavaid dokumente, kui neid on

Edasi kaebamine halduskohtule

Kui sa ei ole rahul Andmekaitse Inspektsiooni otsusega, võid selle vaidlustada halduskohtus ning lisaks küsida Andmekaitse Inspektsiooni keeldumise eest hüvitist. Halduskohtumenetluse seadustikust võid saada saada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas valmistada ette oma avaldust, ning tutvuda ka teiste nõuetega.

Halduskohus hindab seda, kas tööandja käitus õiguspäraselt, ning vajadusel võib kohustada Andmekaitse Inspektsiooni nõudma sinu tööandjalt juurdepääsu sinu isikuandmetega seotud andmetele. Kohus võib määrata ka hüvitise, kui oled seda taotlenud.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019