Vastutav ja volitatud töötleja

Isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, on vastutav töötleja. Isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel, on volitatud töötleja. Volitatud töötlejat kasutatakse kui vastutaval töötlejal ei ole endal võimekust isikuandmeid töötleda, näiteks kasutades pilvesäilitusteenuseid. Samuti võid sina ise olla kellegi andmete töötleja. Näiteks, kui su kaasõpilased on jaganud sinuga oma isikukoode ja passinumbreid, et saaksid broneerida lennupiletid grupireisi jaoks, oled sina andmetöötleja.

Olukorras, kus kasutad teiste andmeid ainult isiklikes või perekondlikes toimingutes ning ei jaga neid avalikkusega, siis sind andmetöötlejaks ei peeta ning isikuandmete kaitse reeglid järgima ei pea. 

Vastutus

Kui on toimunud isikuandmete kaitsega seotud rikkumine, mis võib ohustada inimese, kelle isikuandmeid on töödeldud, õigusi ja vabadusi, peab vastutav töötleja sellest Andmekaitse inspektsiooni teavitama 72 tunni või lühema aja jooksul. Kui inimese õigustele ja vabadustele on tekkinud kõrge risk, siis peab teavitama ka inimest ennast.

näide Isikuandmete kaitsega seotud rikkumine võib olla näiteks väga tundlike isikuandmete avalikustamine, näiteks andmete tervise või seksuaalelu kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm