Juurdepääs teiste isikute andmetele

Võib ette tulla olukordi, kus sul on vaja tutvuda kellegi teise andmetega. Andmetöötlejad saavad seaduses ettenähtud erandlikel juhtudel sulle seda võimaldada.

Avalikud või eraõiguslikud asutused, mis koguvad ja töötlevad isikuandmeid peavad tagama nende konfidentsiaalsuse. Ainult erandlikel seaduses ettenähtud juhtudel on andmetöötlejatel (vastutavatel töötlejatel) lubatud nende valduses olevaid isikuandmeid avaldada. Sealjuures on oluline silmas pidada, et andmete sisu ja maht, millega kolmandatel isikutel tutvuda lubatakse, peavad olema asjaolusid arvestades vajalikud ning proportsionaalsed. 

näide Pank võib võimaldada politseile juurdepääsu sinu finantsinformatsiooni sellistele osadele, mis on uurimise huvides olulised.

Privaatsus vs. sõnavabadus

Kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamine ei puuduta mitte ainult privaatsuspõhiõigust, vaid ka andmetöötleja sõnavabadust. Sellisel juhul tuleb kaaluda kõigi isikute õigushüvesid ning leida õiguspärane ja proportsionaalne lahendus.

Kuidas esitada päringut teiste isikute andmetege tutvumiseks?

Teiste isikute andmed jäävad alati piiratud juurdepääsuga teabeks, s.t. teabeks, mida avalikkusega ei jagata. Kui soovid kellegi teise andmetega tutvuda, pead selleks esitama vastavale riigiasutusele kirjaliku päringu, milles selgitad, mis eesmärkidel sa seda teavet vajad ning kuidas seda kasutada kavatsed. Riigiasutus on kohustatud vastama 7–30 päeva jooksul ja võib andmete avaldamisest keelduda juhul, kui see riivaks ebaproportsionaalselt andmesubjekti õigust isikuandmete kaitsele. 

Materjalid

Viimati uuendatud 06/08/2019