Infoks

Inimõiguste giid on inimõigushariduslik veebiplatform, mis toimib teabe- ja haridusressursina ning eneseabi vahendina. See on osa mitmetasandilisest inimõigushariduslikust programmist Balti riikides. Inimõiguste giid tugineb põhimõttel, et inimestel on õigus oma õigusi teada ja selle eesmärk on pakkuda abi inimõiguste mõistmisel kindlates olukordades. Tegemist on kestva projektiga, kuhu lisandub aja jooksul uusi teemasid.

Projekti juhivad või sellesse panustavad valitsusväline organisatsioon Baltic Human Rights Society (millele viidatakse kui „meile“) ja koostööpartnerid, organisatsioonid, autorid, toimetajad ja tõlkijad. Inimõiguste giidi või käesoleva veebisaidi või giidi all peame silmas kogu veebisaiti ja selle sisu, kaasa arvatud kogu materjali, struktuuri ja disaini.

Autoriõigus

Praegu ei ole käesoleva veebisaidi sisu avaldatud ühegi avatud ega „creative commonsi“ litsentsi all. Inimõiguste giidi kasutajana kinnitad, et kogu autoriõigus ja intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Baltic Human Rights Societyle. Sel veebisaidil sisalduva sisu kasutamist on pikemalt selgitatud allpool.

Sisu kasutamine

Sisu on mõeldud ainult isiklikuks või mitteäriliseks hariduslikuks eesmärgiks ja seda ei või mujal ilma meie loata avalikuks teha. Sellega peame silmas järgnevat:

 • Lubatud on vaid isiklik või mitteäriline hariduslik kasutus. Kuid igasuguse sisu reprodutseerimise puhul, kas tervikuna või osaliselt, ei või seda muuta ja see peab sisaldama viidet inimõiguste giidile, kasutades üht järgnevatest vormidest: Inimõiguste e-giid / www.inimoigustegiid.ee (eesti) või Human Rights Guide / www.inimoigustegiid.ee (inglise).
 • Me ei luba käesoleva veebisaidi sisu reprodutseerida, taasavaldada või teisiti uuesti välja anda nii, et see on mujal avalikult kättesaadav. Selle asemel peate linkima või viitama käesolevale veebisaidile.
 • Kõik muud sisu kasutamisviisid, kaasa arvatud kopeerimine, hoiustamine või reprodutseerimine, kas tervikuna või osaliselt, muul otstarbel kui oma isiklikuks kasutuseks või mitteärilisel harival otstarbel, on ilma meie loata keelatud.

Teiste kasutusviiside või küsimuste korral palun võtke meiega ühendust.

Kuidas giidi kasutada

Inimõiguste giid on mõeldud vaid teavitavaks ja harivaks eesmärgiks ning mõeldud üldise juhisena ja eneseabiks. Sellega peame silmas järgnevat:

 • Käesolev veebisait püüab aidata mõista inimõigusi kindlates olukordades. Kuid kuna juriidilised küsimused on keerulised, ei tohiks konkreetsete kaasuste puhul seda veebisaiti peamiseks kohase õigusabi allikaks pidada. Neil põhjustel tuleks otsida edasist kohaldatud nõud professionaalsetelt juristidelt, vastavatelt institutsioonidelt või pädevatelt organisatsioonidelt.
 • Kuigi käesoleva veebisaidi sisu selgitab õiguseid ja juriidilisi mõisteid ning mainib menetluskorda ja seaduseid, ei tohiks seda juriidiliseks tekstiks pidada ega sellele nii viidata. Käesoleva veebisaidi sisu on teavitava iseloomuga ja sel ei ole juriidilist jõudu. Seetõttu ei tohiks käesolevale veebisaidile viidata kui ametlikule juriidilisele allikale.
 • Kasuta käesolevat veebisaiti ja toetu selle sisule enda vastutusel – meie ei võta vastutust ja ütleme lahti kõigist kohustustest. Me ei paku ka lisaõigusabi, toetust või muud abi ja jätame endale õiguse sellise iseloomuga palvetele mitte vastata.

Teenuse tingimused

Inimõiguste giidi pakutakse põhimõtetel „nagu see on“ ja „nagu saadaval“. Sellega peame silmas järgnevat:

 • Kuigi üritame hoida veebisaiti täpse, ajakohase, veavaba ja juurdepääsetavana, ei anna me garantiisid, lisateenuseid ega tuge. Ka ei võta me vastutust käesoleva veebisaidi kasutajate poolt kantud kahjumi ja kahju eest.
 • Veebisaiti ajakohastatakse regulaarselt ja võime igal ajal ilma hoiatuseta muudatusi sisse viia. See kehtib ka käesolevate tingimuste kohta, mida võime aeg-ajalt muuta. Palun jälgige seda lehte regulaarselt, kuna käesolevat veebisaiti kasutades annate nendele tingimustele vaikiva nõusoleku.
 • Käesoleva veebisaidi kõik lehed on ajatempliga. Lehekülje allosas mainitud kuupäev näitab millal lehte viimati ajakohastati ja peegeldab sisu olukorda ja staatust sel kuupäeval. 
 • Inimõiguste giidi ametlikud keeled on läti, leedu ja eesti. Lisaversioonid vene ja inglise keeles, kaasa arvatud käesolevad tingimused, on tõlked, mis on lisatud teie mugavuse huvides. Palun pidage meeles, et sisu ja tõlgete vahel võib esineda erisusi.
 • Käesolev veebisait sisaldab välislinke veebisaitidele, dokumentidele ja sotsiaalmeediale, et anda lisateavet ja ressursse. Kuna need veebisaidid ei allu meie kontrollile, ei vastuta me kuidagi nende sisu eest ja ei saa garanteerida, et need veebisaidid on täpsed, ajakohased, veatud või juurdepääsetavad.

Linkimine

Kuna soovime inimõiguste giidist teadvust tõsta, julgustame teisi veebisaite sellele linkima. Selleks ei ole vaja luba küsida, tingimusel, et te ei kasuta giidi logot ilma loata ega viita sellele, et teie veebisait on giidi poolt heaks kiidetud või sellega seotud. Heakskiidu saamiseks, seostamiseks või giidi logo kasutamise loa ja digitaalsete failide saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Partnerlus

Partnerlus ja koostöö on teretulnud, kuna inimõiguste giidi projekti eesmärk on olla platformiks inimõigusharidusele. Kui soovite olla inimõiguste giidi partner, saada kaastöötajaks, või soovite, et teie organisatsioon oleks käesoleval veebisaidil kaasatud, palun võtke meiega ühendust.

Tagasiside

Tervitame tagasisidet ja ettepanekuid, mis aitaksid meil inimõiguste giidi paremaks muuta. Kui soovite meiega ühendust võtta, palun kirjutage allpool asuvale meiliaadressile. Palun pidage silmas seda, et me ei pruugi jõuda vastata kõikidele tagasisidet pakkuvatele kirjadele ja et jätame endale õiguse mitte vastata.

Küpsised, analüüs ja privaatsus

Käesolev veebisait saadab väikseid faile („küpsiseid“) teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja selle veebisaidi toimimiseks ja et koguda anonüümset veebianalüüsi. Kasutame neid järgnevalt:

 • Kasutame küpsiseid, mida on vaja, et veebisait toimiks korralikult ja et muuta kasutajate kogemus paremaks.
 • Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel sirvivad. Teeme seda kasutades avatud lähtekoodiga tarkvara Piwik, millel on eraelu puutumatust tagavad seaded. See tarkvara on majutatud meie serverites ja ei jaga oma andmeid kolmandate osapooltega. Veebianalüüs aitab meil mõista oma kasutajate vajadusi, teha parendusi ja arendada inimõiguste giidi edasi.
 • Kuna käesoleva veebisaidi eesmärk on arendada inimõigusi, mille hulka käib privaatsuse ja isikuandmete kaitse, ei kogu ega salvesta me informatsiooni, mida võib kasutada teie identifitseerimiseks või leidmiseks, või mis võiks teisiti teie privaatsust mõjutada. Lisaks ei luba me kolmandate osapoolte teenustel või tarkvaral seda teha meie veebisaidi kaudu.

Palun pidage silmas seda, et väliseid linke avades, näiteks teistele veebisaitidele, välistele dokumentidele või sotsiaalmeediale lehitsete sellest veebisaidist ja meie puutumatuse poliitikast eemal.

Kohaldatav õigus

Tingimustest tekkivad vaidlused lahendatakse vastavalt Läti õigusele ja need alluvad vaid Läti kohtu jurisdiktsioonile.

Contact

Küsimuste korral palun võtke ühendust aadressil guide@baltichumanrights.org

Meiega ühendust võttes pidage palun silmas seda, et me ei saa anda tasuta lisaõigusabi või muud toetust.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×