Inimõiguste giid

Kaasus

Hoffmann vs. Austria

Euroopa Inimõiguste Kohus
23.06.1993

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm