Inimõigused kaitsevad meie elusid ja kehasid, võimaldavad meil elada vabadena ja täide viia erinevaid tegevusi – end väljendada, omandada uut informatsiooni, kohtuda sõprade ning sarnaselt mõtlevate inimestega jne. 

Reaalsete ja praktiliste inimõiguste tagamiseks on riigid vajalikke seadusi vastu võttes neid seletanud ja kaitsnud.

Eestis on inimõigused nende kõige algsemas vormis selgitatud Eesti põhiseaduses. Kuid on olemas ka teised seadused, mis selgitavad täpsemalt, mida iga õigus tähendab, samuti ka mis on lubatud ja mis keelatud.

näide Eesti põhiseadus sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ja et kedagi ei tohi diskrimineerida. Kuid soolise võrdõiguslikkuse seadus, võrdse kohtlemise seadus ja teised seadused täpsustavad seda, kuidas see õigus toimib erinevates valdkondades nagu näiteks tööhõives, hariduses, tervishoius ja juurdepääsus kaupadele ja teenustele.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×